Rezerwacja

Jak dokonać rezerwacji?

1. Przeczytaj uważnie wszystkie informacje zawarte w ofercie imprezy (podstronie) i wybierz termin.
2. Wyślij do nas e-mail na adres: tsail@tsail.pl zawierający:

nr telefonu kontaktowego (aktywnego również w dniu rozpoczęcia imprezy);
dane uczestnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania/zameldowania);
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego), który będzie podpisywał w twoim imieniu umowę o uczestnictwo w imprezie – dotyczy osób niepełnoletnich;
nazwę i termin imprezy na które dokonujesz rezerwacji;
informację, czy wybierasz dojazd własny, czy jedziesz z nami (w jedną czy dwie strony).
3. Otrzymasz w zwrotnym e-mailu potwierdzenie rezerwacji, oraz umowę uczestnictwa w imprezie i kartę uczestnika.
UWAGA – Wypełniona karta uczestnictwa musi do nas zostać dostarczona do nas najpóźniej w momencie rozpoczęcia imprezy (na miejscu rozpoczęcia imprezy, jeśli dojeżdżasz samodzielnie, bądź na miejscu zbiórki grupy w Warszawie).
4. W terminie 7 dni od otrzymania e-mail’a od nas, odsyłasz do nas listem zwykłym 1 egz. umowy podpisanej przez siebie (osoby pełnoletnie), bądź rodzica/opiekuna prawnego (osób niepełnoletnie) i dokonujesz płatności zaliczki w kwocie 300,- zł (identyczna kwota zaliczki na każdą z imprez) na rach. bank. nr. 70 2130 0004 2001 0515 7110 0002
UWAGA – Brak wpłaty zaliczki w terminie 7 dni oznacza anulowanie rezerwacji
5. Otrzymujesz od nas listem zwykłym podpisaną przez nas umowę.
6. Nie póżniej niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy dokonujesz wpłaty pozostałej części ceny za imprezę.
7. Pojawiasz się w dniu rozpoczęcia imprezy w miejscu określonym w ofercie, bądź w miejscu zbiórki, jeśli zdecydowałeś się jechać z nami.
UWAGA – ponieważ korzystamy z autobusów rejsowych nie ma możliwości oczekiwania na osoby spóźnione – wyjazd odbywa się dokładnie o zaplanowanej godzinie.

Do zobaczenia!

Comments are closed.